Sabtu, 29 Desember 2012

Kandungan Surat Al-Baqarah Ayat 30


Al Baqarah Ayat 30
Artinya : 
Dan(ingatlah) ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat."Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?"Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui ap yang tidak kamu ketahui."

Isi Kandungan : 
a).  Manusia berfungsi sebagai khalifah dimuka Bumi. Ayat ini menunjukan bahwa khalifah adalah manusia sebagai mahluk Allah yang sempurna dan memiliki potensi,diantaranya hawa nafsu,pendengaran,hati/perasaan,penciuman,akal pikiran,mulut,tangan,dan kaki.

b.) Fungsi Khalifah di Bumi yakni sebagai berikut : 
     1.) Menjadi pemimimpin yang baik bagi orang lain maupun dirinya sendiri dalam upaya mencari           ridha Allah dengan mengabdi dan menyembah hanya kepada-Nya
     2.) Menyejahterakan dan memakmurkan Bumi. Allah menciptakan alam semesta,baik flora dan fauna untuk mahluk,khususnya manusia.Oleh karna itu manusia wajib mengelola,merawat,dan memanfaatkan hasilnya untuk kesejahteraan seluruh mahluk.

3 komentar: